Političko organizovanje u građanskom interesu

Vele da su u Švici postali svjesni da im se doseljava sto hiljada ljudi godišnje. To znači da oni godišnje moraju izgraditi po jedan mali gradić od po sto hiljada stanovnika. Kada ih izgrade onda moraju obezbjediti poslove, prekvalifikaciju, zdravstveno, penzijsko, socijalu za nezaposlene, uvesti ih u sva prava, napraviti ravnopravnim građanima…

I tako ne samo u Švici.

Ljudi se polako kreću prema Zapadnoj Evropi. Natjera ih muka: etnička čišćenja, ratovi, neimaština, kriminal…

Kada ovi od BiH naprave tri entiteta i porefenaju se između sebe, kada svaki napravi svoje etnonacionalističko selo, svoj rezervat i etnonacionalni park, desiće se još jedan progon, iliti migracija, ovih “miješanih” (kao i do sada samo što o njima niko u državi ne bere brigu već samo o “čistokrvnicima” i zatvorenicima na privremenom neradu u privremenom hladu u Hagu). Hoću da kažem to da će oni koji se ne prepoznaju u etničkim državicama i folklornim društvima gledati da odu u neke građanske države, da se uklope u neka građanska društva, da izvineš, ako  se nekom ne gadi…

To znači da će neko negdje morati da podigne grad zna njih tamo negdje.

A možda i neće.

Možda će im jeftinije biti da podignu grad ovdje. Da pomenute građane smjeste u novoizgrađene gradove i da im “nađu posla” ovdje – “u nas”.

Zasigurno je jeftinije i praktičnije, a kada je jeftinije i praktičnije, kada se može uštedjeti – onda para ne fali. Ne fale ni pare, a ni politička volja u EU za tako nešto. Kako vidimo na sve su spremni samo da ne dolazimo više.

Trenutno fali politička volja ovdje, kod nas, među nama. Potrebna je  politička organizovanost tih građana. Potrebna im je politička snaga sa kojom će moći da dogovore tako nešto, politička partija koja će moći da zastupa interese tih građana u državi i van nje: da se u državi bode s rogatima na nacionalnom nivou, a van nje da se uhvati u kolo sa pitomima i civilizovanima na racionalnom nivou.

Ako ne osiguramo politički teren i slobodnu teritoriju na vrijeme – neće za nas biti mjesta nigdje više, bojim se. Niti ćemo imati gdje otići, niti ćemo imati gdje vratiti se.

Četvrti etnitet, gradovi i proizvodnja iznad hiljadu metara nadmorske visine su naš jedini izlaz iz sredjovjekovnog smoga i ideološkog industrijskog zagađenja “krvi i tla”.

Nećemo nikom smetati, niti ćemo dati da nas ometaju na našem strato-putu ka budućnosti.