PRIVATNA PARTIJA

Pošto je program Privatne partije privatna stvar njenih članova i nije za javnost ja ga ne mogu javno iznositi jer bih time narušio privatnost članova moje privatne partije.

Sve što mogu javno da kažem jeste ono što imam da kažem u svoje ime kao osnivač Privatne (građanske) partije, tj. Partije privatnih građana, a to je moj privatni plan i program, tj. strategija i cilj ove moje privatne partije – što se mene tiče.

Dakle ova moja Privatna partija ima za cilj privatizaciju svega.

Njen je zadatak da privatizuje državu sebi kao partiji, tj. meni kao osnivaču i privatnom vlasniku privatne partije u svrhu toga da ja postanem privatni vlasnik čitave države i da se u dogledno vrijeme proglasim suverenom i vlasnikom zemlje i njenih građana, tj. kraljem.

U tom procesu ja se obavezujem da ću demokratski i zakonito, koristeći demokratske izbore i nezavisno sudstvo, eliminisati sve one koji pretenduju na istu poziciju kao i ja: banove, begove i hercege koji bi da porefenaju teritoriju i stanovnike Bosne i Hercegovine između sebe.

Ja se, za razliku od njih, kanim nametnuti kao jedini i vrhovni vladar,  privatni vlasnik Bosne, Vrhbosne i Svabosne, tj. svih njenih naroda, ljudskih i prirodnih resursa i javnih preduzeća.

Meni se ne gadi niko i voljan sam biti kralj, gospodar, vlast i vlasnik svih Bosanaca i Hercegovaca bez obzira na etničku, nacionalnu ili vjersku pripadnost. Ja ne gajim predrasude i netrpeljivost niti prema kome i voljan sam privatizirati sve do jednog u ovoj zemlji, pružiti svima priliku da mi služe i da imaju udio u mojoj vlasti, tj. mojemu vlasništvu kao vrijedni pojedinci kojima sam vlast i vlasnik.

Kako ću ja doći do tog cilja?

Tako što ću obećati svim članovima moje Privatne partije radno mjesto u državnim institucijama i preduzećima.

Onog trenutka kada dođem na vlast počinje radni odnos svih članova moje privatne partije u javnom sektoru. Sve one što su bili do sada na vlasti i u radnom odnosu zahvaljujući prethodnim partijama – istjerujem napolje.

Ponavljam: sve privatne građane koji do sada nisu bili niti u jednoj partiji, niti su kao članovi partije ili konstitutivnog naroda bili zaposleni u javnom sektoru, a plaćali su poreze do sada radeći u privatnom sektoru, samouposleni i to…,  a koji postanu članovi moje privatne partije i glasaju za mene ima da zaposlim u državnu službu ako ne milom onda silom!

Svi članovi moje privatne partije imaju da hajruju i ušićare nešto od mog dolaska na vlast.

Zato se to i zove Privatna partija jer je ja vodim kao moje privatno preduzeće. Štoćereć: svi vi radite za mene da dođem na vlast da bih ja mogao uraditi nešto za vas kada dođem na vlast, a to je da vam obezbjedim zaposlenje u državnoj službi i preduzećima. To je svrha Privatne partije u tranziciji. Onoliko koliko ja budem vladao i ostao na vlasti, toliko dugo ćete vi biti u radnom odnosu.

To je način na koji će Privatna partija da izvrši privatizaciju: privatizovanjem države, njenih institucija i preduzeća koje putem bivanja na vlasti prelaze u vlasništvo moje Privatne partije, a time i u moje privatno vlasništvo. To je tranzicija iz Socijalizma, tj. državnog ili društvenog vlasništva u novi feudalizam dvadeset prvog vijeka u kojemu to vlasništvo postaje 1/1 vlasništvo suverena.

 

PRIVATEPARTYpostWEB

 

To je moj privatni plan, što se moje Privatne partije tiče.

Za ostale članove ne znam. Ne mogu govoriti u njihovo ime mada sam uvjeren da i oni imaju sličan privatni plan, ako ne identičan mome, te da planiraju sličnu, ako ne identičnu stvar za sebe i svoj privatni interes.

Tako da nas taj interes drži zajedno. Pa ko koga… da izvineš… u tom procesu. Svi smo mi ista ravnopravna gov*a, da izvineš… Eto to ti je to…