Federalna statistika

Znači, ako sam ja dobro shvatio, slika rastrošnih građana u Federaciji BiH koju je “Stečajni premijer FBiH” iznio javno je nastala iz uzoraka uzetih iz par ovih većih trgovačkih lanaca.   Nije uzimao u obzir ove male granapčiće gdje većina raje uzima hljeb i mlijeko svakodnevno.

Zato je i ispalo da niko hljeba u Federaciji ne jede već samo dundule cigare, srču kafu, alkohol i to… Znači med i mlijeko.

Mogao je tražiti izvještaj i od Svarovskog šta raja najviše u njega kupuje. Ili od ovih što prodaju luksuzna auta. Šta li bi se tu doznalo u procentima.

A, s druge strane, mogao se malo informisati i kod komunalnog koju robu penzioneri i sirotinja najbrže razgrabi iz kontejnera.

Bezobraznici uvijek opušu kontejnere prije nego smetljari i dođu. Uzmu sebi samo ono najbolje pa poslije prodaju na pijaci, šta li…, a ostave smetljarima ono smeće.

Sram ih i stid bilo.

premijer