Referendum

Država bi trebala biti suverena.

Suverenitet države je suverenitet građana: prirodna sloboda i suverenitet svakog građanina pojedinačno koji su ona ili on društvenim ugovorom investirali u građansku državu.

Država treba da štiti građane od predatora i zelenaša, a država je izdala tu ulogu i to povjerenje. Država je postala saučesnik predatora i zelenaša. Ona čak nije sama sebi svrhom. Ona je postala njihovim slugom i saučesnikom u zločinu milenijumske pljačke.

Građanska država nije zamišljena kao aparat koji zadužuje građane, koji prodaje njihov suverenitet, njihovu slobodu danas i njihovu sutrašnjicu. Ona ne bi trebala imati taj mandat. Ona bi trebala da zaštiti svoje građane od toga, a ne da omogućuje, obezbjeđuje, olakšava i sprovodi pljačku i zaduživanje građanstva.

Ovo jeste Novi poredak, novi kolonijalizam, novi feudalizam i suverene države postaju dužničke i podaničke. Čitave nacije su pretvorene u dužničko roblje zahvaljujući državnicima koji su u službi međunarodnih predatora.

Ja mislim da u slučaju tako ozbiljnih stvari kao što su zaduživanje moramo primijeniti direktnu demokratiju, a to je referendum. Jedna nacija, tj. građanstvo jedne države, mora odlučiti sama da li želi prihvatiti dug. To se čini referendumom.

U suprotnom, ne prihvatam taj dug i ne priznajem svojom ni vlast ni državu koja me je njime opteretila. Ja predlažem referendum za svaki novi dug. Svi moramo odlučiti.