Oblik sekularne države

Interesantna tema o tome koji tip sekularne države želimo, baš u danima kada je BiH podnijela aplikaciju za status kandidata za članstvo EU.

Ako želimo jedan labaviji oblik sekularne države, onda to znači da će vjerske institucije malo više učestvovati u “javnoj stvari”, u javnom prostoru, životu i to. Ravnopravno sa svima drugima. Bez izuzeća, dakle.

Onda je za očekivati da te iste vjerske institucije neće više htjeti da budu izuzete od poreza.

Plaćaće ga kao i svi ostali.

Jel’ to?

Super onda. Neka se uvede fiskalna kasa za sve usluge koje vjerske institucije naplaćuju građanima i sve će biti super, super legitimno i integrisano u sistem takvog modela sekularne države.

More komotno.