Konstitutivni pojedinac u kolektivističkom poretku