Nova ljevica i stari aferimi

Moglo se je naslutiti da će osamnaestonovembarski režim prije ili kasnije staviti ljevicu maltene van zakona kao i onomad šestojanuarska diktatura. Krenuli ini anti-antifašisti, rojalisti, reakcionari, folk-neonacisti u totalnu/frontalnu kontrarevoluciju i “lov na vještice” sa svih strana sve jačim intenzitetom. (Ili se meni to samo čini.)

Čim nanjuše da si ljevičar – prišiju ti automatski svakojake zločine po istom receptu kao što se oni asociraju sa zločinima fašizma iz Drugog svjetskog rata tj. prve polovine prošlog vijeka. K'o vele: nije ni komunističko maslo za ramazana.

Navalilo sa svih strana da ti tovare utvare prošlog sistema kao da smo svi prokleti narodnjaci. Oni nikako ne kontaju da neko ni u prošlom sistemu nije bio režimski, narodni ljevičar u folu i tradiciji narodnooslobodilačkog pokreta i naroda i narodnosti SFRJ, već disidentski, libertarijanski, anti-autoritarni ljevičar u folu John Lennon-a, Joe Strummer-a, Roger Waters-a, Gramsci-ja, Frankfurtske škole, kontra-kulture, hippie i punk pokreta, seksualne revolucije šezdesetih.

Hajde sad ti to objasni jednom okorjelom narodnjaku na brdovitom Balkanu “u frulicu kad zasvira” – “k'o Švabo trala-la.”

 

lionstar.jpg