GLOBALNO sa Borisom Malagurskim

 

Emitovano u petak
22. april 2016.

Gosti:
Šeherzada Delić
Marko Vidojković
Vladislav Dajković
i moja malenkost