SARAJEVO RAPORT – 6. novembar 2018.

Sve su prilike da će za kojih 27 godina i 6. april biti zaobilazan datum u historijskom  kalendaru Sarajeva.