“POPULIZAM” I MEDIJI

PLATONOVA PEĆINA ili PLATONOVA DRŽAVA (za pećinskog čovjeka)