ALARMANTNO STANJE: bijela kuga, etnička čistota i inbridinška depresija