Baščaršija: oslobođena teritorija i tržište domaćih proizvoda