DRŽAVA

Ne pitaj se kako braniti, čuvati ili služiti državu – pitaj se koga i šta bi morala braniti i čuvati, te kome i čemu bi morala služiti država.