44. Radna sjednica SKS

Poštovani, (…) upućujem pitanje članovima rukovodstva skupštine: PRVO PITANJE: Da li ste informisani o radu pojedinih radnih tijela, kao što je npr. rad Komisije za mlade? OBRAZLOŽENJE: Siguran sam da svi dijelimo utisak da stanje mladih nije zadovoljavajuće, tj. da mladi nisu zadovoljni svojim statusom i perspektivama u Kantonu Sarajevo i stoga mislim, a nadam se da će se i ostali složiti sa mnom, da … Nastavi čitati 44. Radna sjednica SKS

Rasprava o prijedlogu Zakona o kažnjavanju govora mržnje

Ovdje ultimativno govorimo o javnom moralu. Po definiciji: “javni moral podrazumijeva moralno-etičke standarde koji se u društvu postižu zakonima, policijskim radom ili društvenim pritiskom.” Iz ove definicije proizilazi da je dužnost najvišeg zakonodavnog tijela u Kantonu Sarajevo da uspostavi moralno-etičke standarde svojim zakonodavstvom. To ne znači da moramo ići na jednu stranu u krajnost vjerskog morala, ili na drugu stranu u krajnost totalitarnih režima i … Nastavi čitati Rasprava o prijedlogu Zakona o kažnjavanju govora mržnje

Facebook “čistka”

Nisam zagovornik “crnog parlamenta” na društvenim mrežama. To kao parlamentarac, tj. zastupnik/poslanik u Skupštini Kantona Sarajevo ne mogu ni podržavati ni ohrabrivati. Upravo iz tog razloga i u tom svojstvu ne mislim da na svojoj stranici moram biti demokratičan i parlamentaran, uvažavati i tolerisati mišljenje političkih i ideoloških protivnika/oponenata jer za to postoje skupštine/parlamenti i zastupnici/poslanici “pobjedničkih” i najvećih autoritarnih desničarskih stranaka koji ionako čine … Nastavi čitati Facebook “čistka”

DEMOKRATSKI PARLAMENTARIZAM

Povreda poslovnika, Član 12. Smatram da način na koji se odvijala treća tačka dnevnog reda nije bio u skladu sa principima demokratskog parlamentarizma i odredbama Poslovnika. Scenario po kojem se odvijala treća tačka dnevnog reda je pomalo problematičan i dozvolite mi da u svoje ime i u ime drugih kolega i kolegica zastupnika i zastupnica izrazim svoju zabrinutost, nezadovoljstvo i protest u vezi načina na … Nastavi čitati DEMOKRATSKI PARLAMENTARIZAM

INICIJATIVA: sigurnost pješaka

Predmet: INICIJATIVA 36. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo Poštovani, u skladu sa Članom 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 41/12 – Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13 , 47/13, 47/15, 48/16, 9/20 i 14/20), upućujem inicijativu prema Ministarstvu unutrašnjih poslova i Ministarstvu saobraćaja da pod hitno počnu sa postavljanjem adaptivnog upravljanja semaforima, da odrede trasu biciklističke staze na području čitavog … Nastavi čitati INICIJATIVA: sigurnost pješaka