Video

PROTEST

Video

DEMOKRATSKI PARLAMENTARIZAM

Povreda poslovnika, Član 12.

Smatram da način na koji se odvijala treća tačka dnevnog reda nije bio u skladu sa principima demokratskog parlamentarizma i odredbama Poslovnika.

Scenario po kojem se odvijala treća tačka dnevnog reda je pomalo problematičan i dozvolite mi da u svoje ime i u ime drugih kolega i kolegica zastupnika i zastupnica izrazim svoju zabrinutost, nezadovoljstvo i protest u vezi načina na koji se odvijalo jučerašnje zasjedanje Skupštine.

Smatram da se nije smjelo dozvoliti da se treća tačka dnevnog reda odvija na onaj način koji nam je ovdje jučer bio nametnut.

Smatram da se time podcijenilo i obezvrijedilo parlamentarno djelovanje zastupnika kroz klubove i kolegij skupštine.

Nakon što je Vlada čitavo jutro držala u neizvjesnosti kako javnost, tako i nas zastupnike i zastupnice po pitanju ostavke Ministrice nauke i visokog obrazovanja, Premijer je, po mom mišljenju i nekolicine nas, bio dužan povući nacrt sa dnevnog reda odmah nakon što je ministrica sa ove govornice saopštila skupštini i javnosti da daje neopozivu ostavku.

Tek nakon toga se Ministrica mogla obratiti skupštini i javnosti govorom o razlozima svoje ostavke, ali nikako sa uvodnom riječi i prezentacijom nacrta zakona. Premijer se takođe mogao obratiti prigodnim govorom o ministrici, ali tek nakon što je povukao tačku dnevnog reda, a ne obratno.

Činjenica je da po Poslovniku Premijer može povući tačku dnevnog reda nakon uvodne riječi predlagača zakona i predstavnika radnih tijela, a prije pitanja i diskusija zastupnika, ali mislim da to ne bi trebalo važiti i u slučaju kada je prethodno podnesena neopoziva ostavka Ministrice resora iz kojeg dolazi prijedlog nacrta zakona.

Vlada kao predlagač zakona je to trebala učiniti jer je suvišno i pomalo apsurdno da se Ministrica nakon ostavke obraća skupštini i ima uvodnu riječ u vezi prijedloga nacrta zakona. Ni Ministrica, ni uvaženi Akademik Trifković, a ni predstavnici radnih tijela, po mom mišljenju, a vjerujem da nisam jedini u ovoj Skupštini koji tako misli, nakon ostavke Ministrice nisu trebali imati uvodnu riječ, a pogotovo ne i zadnju riječ u vezi Nacrta Zakona.

Smatram da to nije dobro izvedeno i da je izvedeno na štetu demokratskog parlamentarizma.

Smatram da je jučerašnji scenarij samo potvrdio ne samo da određene interesne grupe i dalje nisu spremne za institucionalni skupštinski dijalog, već i da su izmanipulisali i iskoristili ovu skupštinu i skupštinsku govornicu da bi izrežirali i producirali svoj konačni monolog.

U tom procesu su zaobišli većinu nas iz zakonodavne vlasti, zaobišli su mene kao šefa Kluba ispred kojeg je ministrica imenovana, i iz kojeg dolazi i predstavnik radnih tijela, jer uopšte nisam bio informisan o jučerašnjem scenariju, kao, uostalom, skoro niko od nas, a morao sam biti jer to je smisao i posao šefova klubova, pogotovo kluba čija ministrica daje neopozivu ostavku.

To nije demokratski parlamentarizam na koji se referiše Član 12. Poslovnika definišući prava i dužnosti Predsjedavajućeg skupštine.

Na ovaj način, data je prilika jednoj maloj interesnoj grupi da zaobiđe institut klubova, principe i mehanizme demokratskog parlamentarizma, omogućeno joj je da prezentira svoje stavove i argumente na ovoj skupštini, a onemogućena je skupštinska prezentacija, a samim tim i demokratska reprezentacija drugačijeg mišljenja, u ovom konkretnom slučaju većinskog negativnog mišljenja o nacrtu zakona. Što je najvažnije i najtužnije: onemogućen je dijalog i pluralizam mišljenja.

Imajući sve to u vidu, takvo obesmišljavanje parlamentarnog djelovanja kroz klubove, marginalizaciju i zaobilaženje uloge šefova klubova, ja sam juče najavio svoje povlačenje sa te pozicije i iz članstva Kluba samostalnih zastupnika, a danas sam to i formalizirao u znak protesta.

Video

INICIJATIVA: sigurnost pješaka

Predmet: INICIJATIVA

36. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

Poštovani,

u skladu sa Članom 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 41/12 – Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13 , 47/13, 47/15, 48/16, 9/20 i 14/20), upućujem inicijativu prema Ministarstvu unutrašnjih poslova i Ministarstvu saobraćaja da pod hitno počnu sa postavljanjem adaptivnog upravljanja semaforima, da odrede trasu biciklističke staze na području čitavog grada, primarno od Ilidže do Kozije ćuprije, da zaštite ulice, trotoare i pješačke zone od divljanja, parkiranja, neodgovorne i nesavjesne vožnje vlasnika motornih vozila, bicikala i električnih romobila, naročito u gradskom jezgru, naročito vikendom, tako što će pored tzv. “ležećih policajaca”, rasporediti i veći broj pozornika, ne da kažnjavaju već prije svega da upozoravaju i samim svojim prisustvom sprječavaju divljanje i različite ispade.

OBRAZLOŽENJE:

Ne smijemo zanemariti i tako izlagati građane traumama, naročito djecu i starije, naročito u pješačkim zonama, naročito vikendom kada nastoje da se uljude i odmore, da prošetaju u miru gradskom jezgrom. To već najmanje deceniju građani nastoje poručiti. 

Policijski posao se ne sadrži samo od uviđaja. Kada dođe do uviđaja već je kasno. Policijski posao je spriječiti kriminal i održavati javni red i mir, pružati sigurnost i osjećaj sigurnosti građanima svojim prisustvom. Policijski posao je prije svega prevencija, a prisustvo policije je najbolja prevencija. Glavni i najvažniji dio posla policije je fizičko prisustvo na ulicama. 

Informacija da na potezu od Trga djece Sarajeva do Starog grada i od Doma Policije do Miljacke subotom i nedjeljom postoji samo jedno službeno lice je tačna informacija i nadasve zabrinjavajuća informacija koja ovako javno iznesena predstavlja svojevrstan poziv svim kriminalcima iz BiH i šire da provedu naredni vikend u strogom centru glavnog grada ove države. 

Iznošenje ove informacije ne predstavlja opasnost po sigurnost građana ako je ona netačna. U tom slučaju nema razloga za brigu. No ako je ona tačna onda se radi o činjenici koja sama po sebi predstavlja opasnost po sigurnost građana, kao i nemar organa vlasti prema građanima, što je veoma zabrinjavajuće.

Prisustvo policije, pozornika na ulicama, a naročito vikendom na glavnoj ulici je NEZADOVOLJAVAJUĆE i mora biti pojačano. 

Lijepo bi bilo da taj posao u historijskom centru grada rade neki mladi ljudi u posebnim, lijepim uniformama, kako dolikuje jednom glavnom gradu i turističkoj destinaciji kao što je Sarajevo. Zato ovaj dio inicijative upućujem prema MUP – da se raspiše tender za posebne uniforme i da se zaposle mladi kadrovi sa poznavanjem stranih jezika još ovoga ljeta. 

Građani nisu zadovoljni dosadašnjim konceptom rada policije, njihovom otuđenošću i zamozatajnošću. Građani insistiraju već godinama da se to promijeni, da se uspostavi neki lijep odnos i uzajamno povjerenje. I kakav je odgovor: sindikat policije demantuje svaku informaciju koja ne dolazi od same policije i tvrdi da se radi o laži i dezinformaciji što je veoma simptomatično. Da li to znači da građani moraju više vjerovati sindikatu policije i policijskim izvještajima nego sopstvenim očima? To liči na ono što smo imali prije tri-četiri godine kada su nas “nadležni” ubjeđivali da zrak u Sarajevu nije zagađen i da više vjerujemo njima nego sopstvenim bronhijama. 

Mislim da je dosta bilo utjerivanja građana i zastupnika u laž. Pozivam ovim putem građane Sarajeva da demantuju sindikat policije i da na FB stranicu kantonalne vlade pošalju svoju ocjenu prisustva policije, naročito vikendom, a vlada Kantona neka proslijedi tu informaciju komesaru i sindikatu policije (pretpostavljam da se radi o sindikatu istih onih radnika MUP-a koji protuzakonito parkiraju svoja privatna vozila na trotoaru u ulici Musala).

Što se tiče izraza koje koristim u privatnom životu i na FB stranici, izraza kao što su “murija” i “drot”, oni predstavljaju moju kulturnu tradiciju, nematerijalnu baštinu ovog grada koju sam kao umjetnik i kulturni radnik dužan očuvati živom. U Sarajevu smo tako od milja zvali nekadašnju Miliciju čijim smo radom i efikasnošću očigledno bili zadovoljni do te mjere da i dan-danas kruže legende o tome kako se moglo mirno spavati na klupi u parku, a da ti se ništa ne desi, što najbolje govori o nivou sigurnosti u bivšoj državi, tako da se moje korištenje tih istih naziva za današnju policiju može protumačiti samo i jedino kao kompliment (koji neki očigledno nisu razumjeli, a ni zaslužili, da ne objašnjavam i zašto).

No veći problem od toga je taj to što policijski organi dovode u pitanje i utjeruju u laž zakonodavnu vlast i zastupnike koji predstavljaju građane, a time i same građane, u mom slučaju građane koji dijele i moje zapažanje, i moje mišljenje, i moj govor. To je dodatno zabrinjavajuće. 

Izršna vlast mora slušati građane i njihove predstavnike sviđalo se njoj ili ne ono što mi govorimo i kako mi govorimo, i na tome ću insistirati: da nas poslušate i učinite ono što od vas tražimo. 

Na prošloj tematskoj sjednici sam policiju lijepo zamolio neke stvari. Na ovoj sjednici u ime građana koje predstavljam INSISTIRAM da izvršna vlast hitno poradi na stvarima koje su navedene u ovoj inicijativi.

Sarajevo, 11.04.2021. godine                                Samostalni zastupnik u Skupštini KS

                                                                                                Damir Nikšić